Partners en sponsors

Fiscale Aftrekbaarheid en ontwikkelingshulp Apostolatus Maris

Apostolatus Maris verricht geen ontwikkelingshulp overzee. De ontwikkelingsprojecten komen in de haven van Antwerpen dagelijks naar de vereniging toe. Vrijwel op ieder schip dat in de haven aanlegt, varen zeelui die afkomstig zijn uit derde-wereld landen of uit landen die in ontwikkeling zijn.

En  de vzw Apostolatus Maris heeft haar eigen ontwikkelingshelpers, de havenaalmoezeniers, bijgestaan door een schare vrijwilligers. Zij doorkruisen iedere dag de haven en bezoeken er vreemde schepen. De vlag of de thuishaven heeft daarbij geen enkel belang want de meeste koopvaardijvloten varen tegenwoordig met personeel uit lage-loonlanden.

Bij die scheepsbezoeken trachten onze medewerkers de nood te lenigen van de opvarenden. Zij hebben dikwijls nood aan een opbeurend gesprek met iemand van buitenaf. Ook bij materiële noden zoals voldoende warme kledij, tracht Apostolatus Maris het nodige te bezorgen. Een schare vrijwilligers breit in de loop van het jaar warme sjaals en mutsen die dan aan boord en ook ter gelegenheid van Kerstmis worden uitgedeeld. Veel zeelieden komen uit warme landen en zijn niet altijd adequaat uitgerust om in de noordelijke zeeën de koude te trotseren. Velen verblijven ook soms tot 12 maanden aan boord zonder naar hun thuisland en hun familie te kunnen terugkeren. Bij sociale conflicten aan boord tracht Apostolatus Maris of te bemiddelen bij de agenturen, of de gedupeerde zeelieden de weg te wijzen naar syndicale instanties.

Ook de Scheepvaartpolitie doet geregeld een beroep op Apostolatus Maris als aan boord van een schip een zwaar ongeval werd gesignaleerd, soms met dodelijke afloop, waarna de politie op vraag van de bemanning, spirituele hulp inroept.

Iedere avond 7/7 opent Apostolatus Maris op de Italiëlei in het stadscentrum een foyer, het Antwerp Seafarers’ Centre voor zeelieden. Deze locatie fungeert als een NGO-post in een derde–wereld land. De vreemde zeelui worden er warm onthaald, zo mogelijk in de eigen taal van een van hun thuislanden. Het is ook een veilige plek zonder gevaar voor afzetterij. Zij worden er bediend aan de meest democratische tarieven. In een bijhorende shop kunnen zij kleine aankopen doen zoals toiletartikelen en souvenirs. En ook daar bieden de havenaalmoezeniers en hun vrijwillige medewerkers een luisterend oor.

Voor scheepsbezoeken moeten wij wel voertuigen ter beschikking stellen. En het onderhoud en het openhouden van de foyer op een van de duurste leien in de stad is een kostelijke  aangelegenheid. Alleen door sponsoring en giften van particulieren kan het verlies op de uitbatingskosten worden bijgepast.

De directie en de raad van bestuur van Apostolatus Maris beschouwt haar werking dus ook als een vorm van ontwikkelingssamenwerking en zij hopen dat ook de minister van Financiën deze zienswijze zal volgen en honoreren door fiscale aftrekbaarheid toe te staan voor giften die via Apostolatus Maris de derde-wereld zeelieden ten goede komen.


Met de steun van

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x