Activiteiten

  • Apostolatus Maris verricht geen ontwikkelingshulp overzee. De ontwikkelingsprojecten komen in de haven van Antwerpen dagelijks naar de vereniging toe. Vrijwel op ieder schip dat in de haven aanlegt, varen zeelui die afkomstig zijn uit derde-wereld landen of uit landen die in ontwikkeling zijn.
  • En de vzw Apostolatus Maris heeft haar eigen ontwikkelingshelpers; de havenaalmoezeniers, bijgestaan door een schare vrijwilligers. Zij doorkruisen iedere dag de haven en bezoeken er vreemde schepen. De vlag of de thuishaven heeft daarbij geen enkel belang want de meeste koopvaardijvloten varen tegenwoordig met personeel uit lage-loonlanden.

Voor de zeelieden zijn de Stella Maris foyers een begrip.

Bij die scheepsbezoeken trachten onze medewerkers de nood te lenigen van de opvarenden. Zij hebben dikwijls nood aan een opbeurend gesprek met iemand van buitenaf. Ook bij materiële noden zoals voldoende warme kledij, tracht Stella Maris het nodige te bezorgen. Een schare vrijwilligers breidt in de loop van het jaar warme sjaals en mutsen die dan aan boord en ook ter gelegenheid van Kerstmis worden uitgedeeld. Veel zeelieden komen uit warme landen en zijn niet altijd adequaat uitgerust om in de noordelijke zeeën de koude te trotseren. Velen verblijven ook soms tot 12 maanden aan boord zonder naar hun thuisland en hun familie te kunnen terugkeren. Bij sociale conflicten aan boord tracht Stella Maris of te bemiddelen bij de agenturen, of de gedupeerde zeelieden de weg te wijzen naar syndicale instanties.

Ook de Scheepvaartpolitie doet geregeld een beroep op "de Stella” als aan boord van een schip een zwaar ongeval werd gesignaleerd, soms met dodelijke afloop, waarna de politie op vraag van de bemanning, spirituele hulp inroept.

Iedere avond 7/7 opent Stella Maris in het Antwerp Harbour Hotel  een foyer voor zeelieden. Deze locatie fungeert als een NGO-post in een derde–wereld land. De vreemde zeelui worden er warm onthaald, zo mogelijk in de eigen taal van een van hun thuislanden. Het is ook een veilige plek zonder gevaar voor afzetterij. Zij worden er bediend aan de meest democratische tarieven. In een bijhorende shop kunnen zij kleine aankopen doen zoals toiletartikelen en souvenirs. En ook daar bieden de havenaalmoezeniers en hun vrijwillige medewerkers een luisterend oor.

Voor scheepsbezoeken in de haven moeten wij wel voertuigen ter beschikking stellen. En de inrichting, het onderhoud en het openhouden van de foyer, weliswaar in samenwerking met het Antwerp Harbour Hotel,  is een kostelijke  aangelegenheid die niet wordt gedekt door de inkomsten. Alleen door sponsoring en giften van particulieren kan het verlies op de uitbatingskosten worden bijgepast.

Activiteiten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x